Tisztelt Partnereink!

Mint már értesültek róla az adatkezelés területén jelentős változás történt.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) értelmében a személyes adatok kezelését felül kell vizsgálni, és 2018. május 25-e után csak a GDPR rendelet szerint szabad kezelni a személyes adatokat jogi következmény nélkül.

Társaságunk adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linkeken érhető el: